O nás

Spoločnosť G-AMSI s r.o. (Aplikácie moderných stavených izolácií ) vznikla v roku 2014 pretransformovaním z fyzickej osoby Jozef Gaman G-AMSI založenej v roku 1997 a prakticky už 20 rokov poskytuje služby v oblasti stavebných izolácií. Prioritnou aktivitou spoločnosti sú hydroizolácie a zatepľovanie plochých striech vrátane klampiarskych prvkov a rôznych doplnkov. Počas tohto obdobia sme zrealizovali viac ako 500 000 m2 striech. Sme autorizovaným realizátorom strešných systémov Firestone EPDM, Firestone TPO ako aj systémov spoločnosti Paul Bauder GmbH & Co. KG Stuttgart, ktorý patria medzi popredných výrobcov strešných systémov v Európe a na svete.

Okrem kvality použitého materiálu výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu diela aj samotná práca. Z tohto dôvodu sme vždy kládli dôraz na odbornú pripravenosť našich pracovníkov, ktorí sú povinní minimálne raz ročne absolvovať odborné školenia materiálov s ktorými pracujeme.