Ploché strechy

HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

Ploché strechy sú výhodnou alternatívou šikmých striech. Ich pôvod a výhody spočívajú vo funkcionalistickej architektúre, ktorá sa začala objavovať aj u nás s masívnym rozvojom panelových domov. Vďaka technickému rozvoju v posledných rokoch máme k dispozícií široký sortiment kvalitných izolačných materiálov, vďaka ktorým spolu s kvalitne prevedenou prácou Vám vieme zabezpečiť dlhodobú a bezproblémovú hydroizoláciu Vašej strechy.

VIEME PRE VÁS PROFESIONÁLNE ZREALIZOVAŤ NASLEDOVNÉ TYPY PLÁŠTOV :

Naša priorita a hlavná požiadavka na strešné plášte :

  • vodotesnosť
  • odolnosť voči klimatickým podmienkam a teplotám
  • mechanická a UV odolnosť
  • odolnosť voči biologickým vplyvom /mach, rozklad živočíchov a podobne/
  • samotná životnosť
  • nosnosť a iné požiadavky

 

O nás

Spoločnosť G-AMSI s r.o. (Aplikácie moderných stavených izolácií ) vznikla v roku 2014 pretransformovaním z fyzickej osoby Jozef Gaman G-AMSI založenej v roku 1997 a prakticky už 20 rokov poskytuje služby v oblasti stavebných izolácií. Prioritnou aktivitou spoločnosti sú hydroizolácie a zatepľovanie plochých striech vrátane klampiarskych prvkov a rôznych doplnkov. Počas tohto obdobia sme zrealizovali viac ako 500 000 m2 striech. Sme autorizovaným realizátorom strešných systémov Firestone EPDM, Firestone TPO ako aj systémov spoločnosti Paul Bauder GmbH & Co. KG Stuttgart, ktorý patria medzi popredných výrobcov strešných systémov v Európe a na svete.

Okrem kvality použitého materiálu výrazne ovplyvňuje celkovú kvalitu diela aj samotná práca. Z tohto dôvodu sme vždy kládli dôraz na odbornú pripravenosť našich pracovníkov, ktorí sú povinní minimálne raz ročne absolvovať odborné školenia materiálov s ktorými pracujeme.